Vellen van bomen

Vellen van bomen

Groen & Gras staat in voor het vellen en uitdunnen van bomen.

Dit naargelang de noodzaak en wens:

  • Te weinig zonlicht
  • Losse takken
  • Ziekten
  • Te veel onderhoud rond boom
  • Uitbreiding of heraanleg tuin
  • Bouwrijp maken van terreinen
  • Verwijderen en frezen van wortels en stronken.

 

 

Opgelet: 

De eigenaar is steeds verplicht een vergunning aan te vragen voor het vellen van bomen, en in sommige gemeenten ook voor het snoeien. De regels en procedures verschillen van gemeente tot gemeente. 

U dient hiervoor contact op te nemen met de technische dienst van Uw gemeente.